درباره رییس هیات مدیره

  • صفحه اصلی
  • درباره رییس هیات مدیره


درباره رییس هیات مدیره

شرکت فولاد حدید یزد

عمده سوابق و فعالیتهای آقای حاج  علی نسیم سبحان موسس و رییس هیات مدیره شرکت فولاد حدید یزد به شرح ذیل می باشد:

        نام شرکت

سمت

سال فعالیت

شرکت ملامین ممتاز

موسس ومدیر عامل

3 سال

شرکت ریسندگی و بافندگی نخ چین یزد

موسس و مدیر عامل

2 سال

شرکت بافندگی ریس باف یزد

عضو هیات مدیره

1 سال

شرکت فرش کسری یزد

موسس و رییس هیات مدیره

14 سال

شرکت  ریسندگی مسعود

رییس هیات مدیره

3 سال

شرکت فرش یاسمن یزد

عضوهیات مدیره و موسس

3 سال

شرکت نخ پرند یزد

عضوهیات مدیره و موسس

6 سال

شرکت فولاد حدید یزد

موسس و مدیر عامل

2 سال

شرکت فولاد حدید یزد

رییس هیات مدیره

4 سال تاکنون

شرکت قطعات بتنی ایساتیس یزد

موسس و رییس هیات مدیره

5 سال تاکنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر عامل : آقای حسین نسیم سبحان  به مدت 13 سال در شرکت فولاد حدید یزد به سمت مدیر عامل با مدرک مدیریت صنعتی مشغول به فعالیت می باشد که در راستای دستیابی به رضایت مشتریان ، مدیریت کارکنان خود را با ارزش ترین سرمایه خود دانسته که از طریق آموزش و افزایش مشارکت کارکنان در جهت ارتقاء دانش و مهارت تلاش می نماید .

وی در سال 1388 موفق به اخذ دو عنوان مدیریت برتر جوان استان یزد و تولید کننده برتر جوان کشوری و مدیر شایسته ملی در سال 1394 شد که کلیه مدارک علمی و گواهینامه ها به پیوست می باشد.